Knut Boye, Terje Heskestad, Eirik Holm

Kostnads- og inntektsanalyse

Nettressurser for Kostnads- og inntektsanalyse

Her finner du som er foreleser stoff i tilknytning til Kostnads- og inntektsanalyse.

Kostnads og intektsanalyse omslag

ISBN: 978-82-15-02526-1

Knut Boye, Terje Heskestad, Eirik Holm

Kostnads- og inntektsanalyse

10. utgave av denne klassiske innføringsboken i økonomistyring som dekker store deler av det bedriftsøkonomiske fagfeltet.

Forfatterne legger vekt på å gjøre leseren fortrolig med bedriftsøkonomiske resonnementer, og samtidig sette leseren i stand til å anvende teorien på praktiske problemstillinger fra ulike bransjer. Boken inneholder et rikt spekter av konkrete eksempler fra tjenesteytende virksomheter, så vel som varehandel- og produksjonsvirksomheter.

Kjøp boken