Petter Gottschalk

Informasjonsledelse Fra strategiutvikling til gevinstrealisering 2 utg.