Petter Gottschalk

Informasjonsledelse Fra strategiutvikling til gevinstrealisering 2 utg.

Velkommen til bokas nettsider

Her finner du informasjon om læreverket. Vi har også lagt ut alle figurene fra boka, til bruk i undervisningsøyemed.

Informasjonsledelse

ISBN: 978-82-15-00512-6

Petter Gottschalk

Informasjonsledelse Fra strategiutvikling til gevinstrealisering 2 utg.

Stoffet i Informasjonsledelse gir en grunnleggende forståelse for ledelsesmessige utfordringer og problematikk knyttet til bruk av IT og IS i en virksomhet. Det legges vekt på hvordan utvikling, anskaffelse og bruk av IT og IS henger sammen med forretningsmessige behov.

Formålet med boka er å presentere teorier, modeller, metoder og eksempler på lederutfordringer og strategisk bruk av informasjonsteknologi. Boka bygger på en filosofi om at det er vanskelig, kanskje umulig, å styre utviklingen i en virksomhet uten en grunnleggende forståelse for informasjonsteknologi og informasjonssystemer.

Andre utgave har vært gjenstand for en omfattende omarbeiding og fornying. I tillegg til en generell oppdatering dekker nå boken viktige områder som elektronisk forretningsdrift, informasjonsinnhold, informasjonssikkerhet og verdikonfigurasjoner. Denne utgaven inneholder også mange nye bedriftseksempler.

Kjøp boken