Kjell Gunnar Hoff

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

Forfattere - Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, 6. utg.

Om forfatteren

Kjell Gunnar Hoff

Kjell Gunnar Hoff er siviløkonom fra Washington State University. Han er dosent i bedriftsøkonomi ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), og underviser dessuten ved Riga Technical University i Latvia, hvor han er æresdoktor. Hoff er også en aktiv kursholder for næringslivet, og han har mer enn 20 års ledererfaring fra virksomheter innen industri, handel og internasjonale petroleumtjenester. Hoff har skrevet flere lærebøker innenfor bedriftsøkonomiske fag.