Kjell Gunnar Hoff

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

Fra boken

Les bokas innholdsfortegnelse

Gå til Last ned innholdsfortegnelse
Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

ISBN: 978-82-15-01294-0

Kjell Gunnar Hoff

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse er skrevet spesielt for det første kurset i bedriftsøkonomisk analyse i det økonomisk-administrative studiet.

Gjennom utstrakt bruk av eksempler og case fra privat og offentlig sektor trekkes det paralleller til den praktiske anvendelsen av begreper og analyseteknikker. Dette bidrar til å gjøre boken svært leservennlig, levende og praktisk rettet. Blant temaer som omhandles i boken finner vi bedriften og dens omgivelser, økonomisfunksjonens rolle, kostnader og kostnadsforløp, inntekstdannelse, produktkalkulasjon, driftsregnskap, krv-analyse, produktvalg og invensteringsteori.

Kjøp boken