Kjell Gunnar Hoff, Morten Helbæk og Trond Bjørnenak

Økonomistyring 2 - Driftsregnskap og budsjettering