Kjell Gunnar Hoff, Morten Helbæk og Trond Bjørnenak

Økonomistyring 2 - Driftsregnskap og budsjettering

Nettressurser for studenter og forelesere

Her finner du oppgaver, excelfiler og videoforelesninger til hjelp i studiet. Forelesere vil i tillegg finne omfattende støttemateriell til bruk i undervisningen. Ved hjelp av ressursene på denne siden kan du raskt sjekke om du har forstått stoffet, slik at du står bedre rustet til eksamen.

Økonomistyring 2

ISBN: 978-82-15-03973-2

Kjell Gunnar Hoff, Morten Helbæk og Trond Bjørnenak

Økonomistyring 2 - Driftsregnskap og budsjettering

"Økonomistyring 2 - driftsregnskap og budsjettering" er skrevet for det økonomisk-administrative studiet. Boken drøfter ulike styringsmodeller og metoder for lønnsomhetsanalyser, og hvordan de kan integreres. Drøftingene suppleres med aktuelle eksempler fra ulike virksomheter. Den praktiske og grundige tilnærmingen gjør den også meget godt egnet for ledere og økonomimedarbeidere, som oppslagsverk eller til selvstudier.

Kjøp boken