Toril Karstad

Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring

Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring

ISBN: 978-82-15-02863-7

Toril Karstad

Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring

«Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring» fokuserer primært på den generelle begynneropplæringen i skriftspråk, men tar også for seg forebyggende og reparerende tiltak.

Boka bygger på en blanding av teoretiske og filosofiske betraktninger, mangfoldige forskningsresultater og praktiske erfaringer. Sang, bevegelse og lek er viktige komponenter i tillegg til erfaringsbasert begrepslæring. Hensikten med boka er å bidra til en klar oppgavebevissthet hos kommende og praktiserende lærere om hva som må til for at ulike barn skal lære å lese og skrive.

Boka tar for seg noen sentrale rammebetingelser for skriftspråkslæringen. Den gir deretter en systematisk gjennomgang av utvalgte ferdigheter som legger grunnlaget for utvikling av skriftkyndighet. Stoffet er teoriforankret, men med praksisfortellinger og metodiske tips som bygger på en helhetstankegang. Boka retter seg mot studenter i grunnskolelærerutdanningen og lærere som arbeider med skriftspråksundervisning.

Denne boka bygger på visjonen om en skole der barna får være barn som drives av lekmotiver, interesse og klare, kortsiktige mål. Samtidig må elevene få hjelp til å høyne sine egne forventninger og kunne glede seg over utfordringer.

Kjøp boken