Kjell Gunnar Hoff, Morten Helbæk

Bedriftens økonomi, 9. utgave