Kjell Gunnar Hoff, Morten Helbæk

Bedriftens økonomi, 9. utgave

Nettressurser for studenter og forelesere

Her finner du oppgaver, excelfiler og videoforelesninger til hjelp i studiet. Forelesere vil i tillegg finne omfattende støttemateriell til bruk i undervisningen. Ved hjelp av ressursene på denne siden kan du raskt sjekke om du har forstått stoffet, slik at du står bedre rustet til eksamen.

Bedriftens økonomi, 9. utg. av Kjell Gunnar Hoff og Morten Helbæk

ISBN: 978-82-15-03961-9
Pris: kr 649,00

Kjell Gunnar Hoff, Morten Helbæk

Bedriftens økonomi, 9. utgave

«Bedriftens økonomi» er en generell og grundig innføringsbok i bedriftsøkonomi. Den primære målgruppen er ingeniørstudenter og andre universitets- og høyskolestudenter som ikke studerer økonomi, men har det som en del av fagkretsen. Boken er også svært godt egnet for ulike kurs innen bedriftsøkonomi, og er Norges mest brukte bok innenfor sitt segment.

«Bedriftens økonomi» gir en solid innføring i bedriftsøkonomisk teori og analyse. I tillegg får du gjennom en rekke case og praktiske eksempler god innsikt i økonomiske problemstillinger som møter arbeidstakere i næringslivet og i det offentlige. 
9. utgave er revidert i tråd med ny forskning og praksis. Det samme gjelder faktaopplysninger og caser. Det er laget Excel-løsninger til mange av bokens eksempler, og innholdet er ajourført i henhold til gjeldende lover og regler. 

Kjøp boken