Tom Louis Lindstrøm

Kalkulus

Løste oppgaver

Klara Hveberg har laget løsningsforslag til en del oppgaver i Kalkulus. Samlingen tar utgangspunkt i de oppgavene som ble brukt i undervisningen et spesielt semester, og ikke alle deler av boken er like godt dekket, men løsningsforslagene holder meget høy kvalitet. Vi minner også om at studieboken inneholder mange løsningsforslag til oppgaver. På siden til kurset MAT 1100 ved Universitetet i Oslo vil du finne en del eksamensoppgaver med løsningsforslag.

fasit06.pdf 520,21 kB