Tom Louis Lindstrøm

Kalkulus

Hjemmeside for Kalkulus

Denne siden inneholder en tilleggsmateriale til fjerde utgave av Tom Lindstrøm: Kalkulus, Universitetsforlaget, 2016. I tillegg inneholder siden en del lenker som kan være av interesse for leserne.

I august 2016 kommer også studieboken til Kalkulus med ny utgave av Arne Hole: Kalkulus Studiebok, Universitetsforlaget, 2016.

Kalkulus

ISBN: 978-82-15-02710-4

Tom Louis Lindstrøm

Kalkulus

Kalkulus er en innføringsbok i matematikk for universiteter og høyskoler, og forutsetter full fordypning i matematikk fra videregående skole. Boken er skrevet for et bredt spekter av studenter; biologer, geologer, kjemikere, ingeniører, matematikere, fysikere og informatikere. Likevel er dette først og fremst en matematikkbok bygget på fagets egenart og tradisjon. 

Den reviderte 4. utgaven av boken er et resultat av en svært grundig gjennomgang. Det har kommet til flere oppgaver, og forklaringer har blitt utdypet.

Kjøp boken