Asbjørn O. Pedersen og Kjell Gunnar Hoff

Grunnleggende regnskap 1

Nettressurs for studenter og forelesere

Her finner du som student og foreleser ekstra ressurser til boken.

Grunnleggende regnskap 1

ISBN: 978-82-15-02793-7

Asbjørn O. Pedersen og Kjell Gunnar Hoff

Grunnleggende regnskap 1

Grunnleggende regnskap 1 - Finansregnskapet er en kombinert lære- og arbeidsbok tilpasset kurset Finansregnskap i Plan for Bachelorgradstudiet i økonomi og administrasjon. Boken er dessuten velegnet til andre grunnleggende kurs i regnskap. Kombinasjonen lærebok og arbeidsbok gjør den også svært egnet til selvstudier.

Denne boken gir full innføring i hva regnskap er, hvordan regnskap føres, hvilke krav som stilles til regnskapet, regnskapsføring for ulike foretaksformer, regler for regnskaps- og bokføringsplikt, drøfting av etiske problemstillinger m.m. Den inneholder dessuten bokføringsloven, bokføringsforskriften og regnskapsloven.
Boken er lagt opp etter dagens kontoplanstandard. Den inneholder en rekke oppgaver, hvor studentene kan skrive rett inn i boken. Det finnes også flervalgsspørsmål og spørsmål av typen rett/galt etter hvert kapittel.
Hvert kapittel innledes med en kort presentasjon av en norsk bedrift, for å gi studentene en innføring i litt av grunnfjellet i vårt næringsliv.

Kjøp boken