Tor Busch, Jan Ole Similä, Jan Ole Vanebo

Organisasjon og ledelse

Flervalgsoppgaver

Her tilbys flervalgsoppgaver knyttet til hvert kapittel.

Velg kapittel i menyen til venstre for å se hvert kapittels flervalgsoppgave.