Tor Gulliksen, Amir Massoud Hashemi, Arne Hole

Matematikk i praksis

Nettressurs for studenter og forelesere

Her finner du som student og foreleser ekstra ressurser til boken.

Disse siden er under utarbeidelse.

Matematikk i praksis

ISBN: 978-82-15-02087-7

Tor Gulliksen, Amir Massoud Hashemi, Arne Hole

Matematikk i praksis

Matematikk i praksis er skrevet for studenter innenfor ulike realfaglige retninger ved universiteter og høgskoler. På en lettfattelig og engasjerende måte viser forfatterne med en rekke eksempler og oppgaver hvordan matematikk kan brukes for å løse praktiske problemer både i dagliglivet og i fag som biologi, medisin, fysikk og kjemi.

Kjøp boken