Britt Fadnes, Kirsti Leira, Per Brodal

Læringsorientert fysioterapi

Nettressurser for studenter og praktikere

På disse sidene finner du relevante videoer til boken, samt forelesningene til Per Brodal om det teoretiske grunnlaget for læringsorientert fysioterapi. 

Adgangskoden til nettressursene finner du i bokens forord.

Læringsorientert fysioterapi omslag

ISBN: 978-82-15-02118-8

Britt Fadnes, Kirsti Leira, Per Brodal

Læringsorientert fysioterapi

I sin tredje bok presenterer forfatterne det de betegner som læringsorientert fysioterapi. Dette er en selvstendig behandlingsform, særlig rettet mot pasienter innenfor de to store diagnosegruppene muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser.

I læringsorientert fysioterapi ses kroppslig balanse og mental kontroll i en sammenheng. Meningsfulle bevegelser/øvelser kan hjelpe pasientene til å gjenvinne mestringen av eget liv. Læringsorientert fysioterapi er ingen «quick fix»-behandling, men veiledning i en læringsprosess som skal bli selvdreven og vare livet ut.

Kjøp boken