Lisa Lorentzen, Arne Hole, Tom Louis Lindstrøm

Kalkulus med én og flere variable

Nettressurser for studenter og forelesere

topp-banner

Her finner du veiledning, starthjelp og løsningsforslag til oppgavene som er beregnet for bruk av digitale hjelpemidler.

Kom i gang her ▶

Omslag Kalkulus med én og flere variable

ISBN: 978-82-15-02249-9

Lisa Lorentzen, Arne Hole, Tom Louis Lindstrøm

Kalkulus med én og flere variable

«Kalkulus med én og flere variable» retter seg mot studenter som tar matematikk grunnkurs innenfor real- og ingeniørfag ved universiteter og høgskoler.

Boken behandler emner som derivasjon og integrasjon av funksjoner av én eller flere reelle variabler, rekketeori, ordinære differensialligninger og vektoranalyse. Den er tilpasset norske studenters forkunnskaper. Noe av innholdet er omarbeidede utdrag fra Tom Lindstrøms bok «Kalkulus».
I denne reviderte utgaven er enkelte eksempler og forklaringer forenklet, og det er lagt vekt på anvendelser og numerikk. Det er tatt med en rekke nye oppgaver som i spesielt retter seg mot det mer grunnleggende stoffet og bruk av elektroniske hjelpemidler.

Kjøp boken