Arne Hole

Kalkulus og lineær algebra

Kalkulus og lineær algebra

ISBN: 978-82-15-06877-0

Arne Hole

Kalkulus og lineær algebra

Kalkulus og lineær algebra gir deg en integrert fremstilling av tre klassiske temaer innen universitetsmatematikk: énvariabelkalkulus, flervariabelkalkulus og lineær algebra.

Målet med læreboken er at du ikke bare skal forstå hvordan ulike matematiske metoder kan brukes, men også hvorfor de fungerer. En slik dybdeforståelse er avgjørende for å kunne aktivt bruke matematiske modeller og metoder i alle typer anvendelser.

Anbefalt bakgrunn for å lese boken er full fordypning i matematikk fra videregående skole, men kan også leses med mindre matematisk bakgrunn. Forfatter bygger opp teorien systematisk fra grunnen av og repeterer alle relevante deler av skolematematikken.

Kalkulus og lineær algebra er tilpasset læreplanen LK20 for norsk skole.

Kjøp boken