Knut Hegna, Arne Maus

Javaprogrammering - kort og godt

Oppgaver med løsningsforslag til hvert kapittel

Her finner du også flere programeksempler.

Javaprogrammering - kort og godt

ISBN: 978-82-15-02844-6

Knut Hegna, Arne Maus

Javaprogrammering - kort og godt

«Javaprogrammering - kort og godt» er en kompakt lærebok som ligger nær opp til oppbyggingen av ulike lærebøker i javaprogrammering, og dekker det grunnleggende pensum ved de fleste universiteter og høgskoler.

Boka omhandler de viktigste begrepene som variabeltyper, programflyt, metoder, formatert utskrift, filbehandling, klasser og objekter, tråder, parallellprogrammering, grafisk brukergrensesnitt, åpne og lukkete objektmengder og unntakshåndtering. 
«Javaprogrammering - kort og godt» er egnet for alle studenter som tar kurs i programmering i Java på bachelornivå, og er spesielt velegnet som repetisjonsbok i forbindelse med eksamensforberedelser.
Bakerst i boka finner du en nyttig engelsk - norsk ordliste.
På bokas nettside under www.nettressurser.no finner du blant annet oppgaver med løsningsforslag og en del programeksempler. 

Kjøp boken