Kjell Gunnar Hoff, Asbjørn O. Pedersen

Grunnleggende regnskap 2

Nettressurs for studenter og forelesere

Her finner du som er student og foreleser ressurser til boken Grunnleggende regnskap 2.

Er du foreleser, kan du be om tilgang med å registrere deg over. Har du allerede en bruker på en av bøkene på nettressurser.no, logger du inn og ber om tilgang til denne boken. Studenter får brukernavn og passord av sin foreleser.

Grunnleggende regnskap 2

ISBN: 978-82-15-03462-1

Kjell Gunnar Hoff, Asbjørn O. Pedersen

Grunnleggende regnskap 2

«Grunnleggende regnskap 2. Analyse av finansregnskapet» er den andre boken i Universitetsforlagets tobindsverk utarbeidet til det grunnleggende kurset i finansregnskap for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Mens «Grunnleggende regnskap 1. Finansregnskapet» gir en full innføring i hvordan et regnskap føres og hvilke krav som stilles til det, viser denne boken hvordan regnskapet kan brukes for å analysere virksomhetens lønnsomhet, likviditet og soliditet. Boken drøfter også kontantstrømanalyse, verdivurderinger, konsernregnskap og skatt.

Det kritiske søkelyset er gjennomgående, og problemstillingene er i stor grad hentet ut fra norske bedrifters regnskapstall. Dette gjør boken svært virkelighetsnær.

Denne 4. utgaven er gjennomgående oppdatert til nye lover, regler og forskrifter, som følge av endringer i regnskapsloven som ble vedtatt i 2021. Lovendringene trådte i kraft 1. juli 2021, og ble foretatt blant annet for å sikre gjennomføring av EU-konsoliderte regnskapsdirektiv.

Hvert kapittel i boken inneholder flere oppgaver, i tillegg til flervalgspørsmål og påstandsoppgaver av typen rett/galt.

Kjøp boken