Kjell Gunnar Hoff, Asbjørn O. Pedersen, Nils Sanne

Grunnleggende regnskap 2

Nettressurs for studenter og forelesere

Her finner du som er student og foreleser ressurser til boken Grunnleggende regnskap 2.

Er du foreleser kan du be om tilgang med å registrere deg over. Har du allerede en bruker på en av bøkene på nettressurser.no, logger du inn og ber om tilgang til denne boken. Studenter får brukernavn og passord av sin foreleser.

Grunnleggende regnskap 2

ISBN: 978-82-15-02389-2

Kjell Gunnar Hoff, Asbjørn O. Pedersen, Nils Sanne

Grunnleggende regnskap 2

Analyse av finansregnskapet

Dette er bok 2 i tobindsverket "Grunnleggende regnskap". Boken tar for seg alle viktige aspekter ved analysen av regnskapet, som verdivurdering, analyse av lønnsomhet, likviditet, soliditet, kontantstrømanalyse, konsernregnskap og skatt.

Det kritiske søkelyset er gjennomgående, og problemstillinger er i stor grad hentet ut fra norske bedrifters regnskapstall. Dette gjør boken svært virkelighetsnær. Flere papirbaserte oppgaver er inkludert i hvert kapittel, i tillegg til flervalgsspørsmål og påstandsoppgaver av typen rett/galt.

Denne reviderte utgaven er gjennomgående oppdatert til nye lover, regler og forskrifter. Nettressursene er dessuten betydelig utvidet og forbedret.

Kjøp boken