Øystein Strøm

Foretaksfinans

Nettressurser for forelesere og studenter

Omslag foretaksfinans

ISBN: 978-82-15-02953-5

Øystein Strøm

Foretaksfinans

Foretaksfinans er tilpasset videregående bachelorkurs i finansiering og investering for økonomisk-administrative fag.

Boken handler om foretakets finansielle beslutninger, slik som fastsettelse av rentekostnad i investeringsprosjekter, valg av egenkapital og gjeld, valg av utbyttebetaling eller tilbakekjøp av aksjer. 
Boken preges gjennomgående av moderne finansteori. Den behandler porteføljeteori, kapitalverdimodellen og opsjonspristeori.
Foretaksfinans er skrevet primært for det tredje året i bachelorstudiet, men kan også brukes i introduksjonskurs på masternivå i et siviløkonomstudium. Boken kan også være nyttig for ansatte i næringsliv og forvaltning.

Kjøp boken