Øyvind Fallmyr

Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen

Last ned ressurser fra boken

Gå til nedlastninger.

Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen

ISBN: 978-82-15-02820-0

Øyvind Fallmyr

Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen

En god lærer-elevrelasjon er et viktig fundament for læring og mellommenneskelig problemløsning. Grunnlaget for å etablere og vedlikeholde gode relasjoner er å forstå og håndtere egne og andres følelser.

Denne boken handler om å gjøre følelseshåndtering til en kjernekompetanse hos pedagoger. God følelseshåndtering vil styrke samspill- og kommunikasjonsferdigheter, motivasjon, læring, problemløsning, egenledelse og konflikthåndtering både hos lærer og elev.

Kjøp boken