Gunnar Engelsåstrø

Finansregnskapet - kort og godt

Retteliste

Rettelser til Finansregnskapet – kort og godt

Side 113: Oppgave 8-7 skal ha nr. 8-10.

Side 114: Oppgave 8-10 går ut.  

Side 183: Tekst øverst på side 183: «Utsatt skatt er beregnet til kr 12 500, det er også        endringen. Motpost er konto 8325»

Side 187: Oppgave 16-3 skal være med her.

Side 199, nederst: Oppgave 16-16 skal være med her.

Side 222, oppgave 17-14 flyttes til side 225

Forfatter og forlag beklager feilene