Fred Wenstøp

Statistikk og dataanalyse

Arbeidshefte

Inneholder veiledning i bruk av dataverktøy, løsningsforslag til oppgavene i hovedboken samt ulike case.

Del A av arbeidshefte går igjennom hvert kapittel i læreboken med kommentarer, spørsmål og svar til hovedpunktene. Det vises hvordan verktøy som Excel og Statark kan benyttes til sentrale regneoperasjoner, og spesielt hvordan SPSS-utskriftene i hovedboken er laget. Ved slutten av hvert kapittel finner du løsningsforslag til oppgavene i hovedboken.

Del B av arbeidsheftet inneholder seks konkrete eksempler. Det vises i detalj hvordan disse kan løses ved hjelp av SPSS, Excel og Statark. Dette er spesielt nyttig som eksamensforberedelse.

Kjøp arbeidshefte

Statistikk og dataanalyse

ISBN: 978-82-15-00994-0

Fred Wenstøp

Statistikk og dataanalyse

Pedagogisk og lettfattelig grunnbok i statistikk. Inneholder et bredt spekter av tester og viser hvordan disse kan utføres ved hjelp av Excel, Statark og SPSS.

I denne 9. utgaven har forfatteren foretatt en rekke justeringer og deler av eksemplene og oppgavene er fornyet.

Et eget arbeidshefte følger læreboken. Dette viser i detalj hvordan oppgavene løses ved hjelp av Excel, Statark og SPSS.

Kjøp boken