Kjell Gunnar Hoff og Per Aksel Holving

Balansert målstyring

Ny utgave

I denne reviderte utgaven setter forfatterne ytterligere fokus på målstyring i en mer organisatorisk og strategisk sammenheng.

Det er mer om ledergruppedynamikk og mer konkret om IT og strategi-implementering. Boken inneholder en rekke praktiske case-eksempler.

Balansert målstyring

ISBN: 978-82-15-02360-1

Kjell Gunnar Hoff og Per Aksel Holving

Balansert målstyring

Mer enn noensinne er virksomhetens fremtidige konkurransekraft knyttet til dens innovasjonsevne, til hvor fornøyde kundene eller brukerne er og til dyktige og handlekraftige medarbeidere.

Det handler om strategi og om virksomhetens evne til å omsette den i handling. Boken drøfter hva som driver den ønskede utviklingen, og hvordan vi kan utvikle finansielle og spesielt ikke-finansielle styringsparametere som kan inngå i en balansert styringsmodell som er knyttet opp mot strategiene.

Kjøp boken