Bjørnar Karlsen Kivedal

Anvendt statistikk og økonometri

Retteliste

Dokumentet "Retteliste" inneholder oppdaterte rettelser av feil som er oppdaget i boka. 

Vi setter stor pris på tilbakemelding dersom du finner andre feil eller mangler i boka som ikke allerede er oppført i dokumentet. 

Kontakt oss via e-post: post@universitetsforlaget.no