Carl Arthur Solberg

Internasjonal markedsføring

Her finner du caseoppgaver til boken

Internasjonal markedsføring frontpage image

I denne utgaven har vi valgt å ta casene ut av selve boken. På den måten er det mulig å få med flere case emm det ville være plass til i boken og det vil bli lagt ut nye og relevante case. Du finner casene her.

Omslag internasjonal markedsføring

ISBN: 978-82-15-02479-0

Carl Arthur Solberg

Internasjonal markedsføring

Internasjonal markedsføring tar opp bedriftens utfordringer på utemarkedene og presenterer konkrete forslag til hvordan ulike situasjoner bør angripes.

Siden 1980-tallet har utviklingen gått i retning av en globalisert og mer integrert verden. I løpet av kort tid er Norges viktigste handelspartner EU gått inn i resesjon, mens land som Kina, Brasil og India er blitt blant de viktigste aktørene på verdensmarkedet. 
Dette er bakteppet for Internasjonal markedsføring. Boken er rikt illustrert ved hjelp av praktiske eksempler fra norsk næringsliv. 9. utgave av denne klassiske læreboken har vært gjenstand for en generell oppdatering, og blant annet kritiske suksessfaktorer i internasjonal strategiutvikling er viet større plass.

Kjøp boken