Jon Vislie, Vidar Christiansen, Katinka Holtsmark, Steinar Strøm

Effektivitet, fordeling og økonomisk politikk