Om boken
Organisasjonsteori Kjøp boken

ISBN:
978-82-15-01467-8

Organisasjonsteori. Fra argument og motargument til kunnskap

Jon Aarum Andersen

Organisasjonsteori er en nyskapende innføringsbok i organisasjon og ledelse tilpasset grunnkurset på øk. adm. utdanningene og tilsvarende kurs innenfor andre utdanninger.
Hvert kapittel starter med påstander om organisasjoner. Påstander om hvorfor organisasjoner oppstår og forandres, og ikke minst hva som blir virkningene av at organisasjoner finnes.

Grunnfilosofien i boken er at det i organisasjonsteorien ikke finnes noen fasitsvar. Fagets egenart framkommer gjennom påstander som ofte står i motsetning til hverandre; argument møter motargument. Det er gjennom å kjenne til argumentet og gjennom å kunne formulere motargumentet at kunnskap oppstår.

På den måten bidrar boken til å skape klarhet og innsikt og formidler kunnskaper om organisasjoner på en effektiv og virkningsfull måte. For å illustrere teorier og knytte dem til praksis, inneholder boken to gjennomgående eksempler (fra en privat bedrift og fra en offentlig organisasjon).

Logg inn her

Foreleser: Glemt passord

Velkommen til nettsidene til boken Organisasjonsteori - Fra argument og motargument til kunnskap av Jon Aarum Andersen.

På disse sidene er det lagt ut tilleggsmateriell til boken for både studenter og forelesere.