Om boken
Omslag foretaksfinans Kjøp boken

ISBN:
978-82-15-02953-5

Foretaksfinans

Øystein Strøm

Foretaksfinans er tilpasset videregående bachelorkurs i finansiering og investering for økonomisk-administrative fag.

Boken handler om foretakets finansielle beslutninger, slik som fastsettelse av rentekostnad i investeringsprosjekter, valg av egenkapital og gjeld, valg av utbyttebetaling eller tilbakekjøp av aksjer. 
Boken preges gjennomgående av moderne finansteori. Den behandler porteføljeteori, kapitalverdimodellen og opsjonspristeori.
Foretaksfinans er skrevet primært for det tredje året i bachelorstudiet, men kan også brukes i introduksjonskurs på masternivå i et siviløkonomstudium. Boken kan også være nyttig for ansatte i næringsliv og forvaltning.

Logg inn her

Foreleser: Glemt passord

Nettressurser for forelesere og studenter

Mer innhold kommer i løpet av høsten 2017