Om boken
Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen Kjøp boken

ISBN:
978-82-15-02820-0

Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen

Øyvind Fallmyr

En god lærer-elevrelasjon er et viktig fundament for læring og mellommenneskelig problemløsning. Grunnlaget for å etablere og vedlikeholde gode relasjoner er å forstå og håndtere egne og andres følelser.

Denne boken handler om å gjøre følelseshåndtering til en kjernekompetanse hos pedagoger. God følelseshåndtering vil styrke samspill- og kommunikasjonsferdigheter, motivasjon, læring, problemløsning, egenledelse og konflikthåndtering både hos lærer og elev.

Last ned ressurser fra boken

Gå til nedlastninger.