Om boken
Universell utforming av IKT-systemer Kjøp boken

ISBN:
978-82-15-01491-3

Universell utforming av IKT-systemer - Brukergrensesnitt for alle

Frode Eika Sandnes

Mange tar brukervennlighet som en selvfølge i sin daglige bruk av PC-er, mobiltelefoner og annet datautstyr. Vi forventer at bruken skal være effektiv og behagelig, uten problemer. For å vinne konkurransen om kunder er man nødt til å satse på brukervennlighet, men heller ikke dette er tilstrekkelig; den nye antidiskrimineringsloven krever at informasjonsteknologi skal være tilgjengelig for alle i samfunnet, inklusive brukere med funksjonsnedsettelser.

Logg inn her

Foreleser: Glemt passord

Nettressurs for studenter og forelesere

Her finner du som student og foreleser ekstra ressurser til boken.