Om boken
Se Gorillaen Kjøp boken

ISBN:
978-82-15-02912-2

Se Gorillaen, 3. utgave

Øyvind Kvalnes
  • Har du blikk for de moralske sidene ved det du holder på med?
  • Har du mot til å si fra om hva du ser?
  • Har du et språk for å begrunne dine valg og standpunkter?

Moralske kriser i næringslivet de siste årene illustrerer behovet for etisk beredskap. I denne boken presenterer filosofen Øyvind Kvalnes etiske verktøy som gjør leseren i stand til å tenke gjennom konsekvensene av egne handlinger.

Les et utdrag

Les bokens innholdsfortegnelse, forord og innledning

Gå til Fra boken