Om boken
Økonomistyring 1 Kjøp boken

ISBN:
978-82-15-02558-2

Økonomistyring 1 - Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

Kjell Gunnar Hoff, Morten Helbæk

«Økonomistyring 1 - Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse» er skrevet for det første kurset i emnet Økonomistyring i Plan for bachelor i økonomi og administrasjon.

Boken har som siktemål å gradvis bygge opp forståelsen for kostnads- og inntektsanalyse, med vektlegging av kalkulasjon.
Bedriften settes inn i et helhetlig perspektiv, hvor både miljøutfordringer og etikken i næringsvirksomhet blir viet plass.
Gjennom utstrakt bruk av case fra privat og offentlig sektor trekkes det paralleller til den praktiske anvendelsen av begreper og analyseteknikker. Dette bidrar til å gjøre boken svært nyttig, leservennlig og levende.
7. utgave er gjennomgående revidert i tråd med ny forskning og praksis. Det samme gjelder faktaopplysninger og caser. Det er også laget Excel-løsninger til mange av bokens eksempler.

  • Student: Kontakt foreleser for passord.
  • Foreleser: Logg inn eller registrer deg!

Logg inn her

Foreleser: Glemt passord

Ny utgave av Økonomistyring 1 – Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

Her finner du oppgaver og excelfiler til hjelp i studiet. Forelesere vil i tillegg finne omfattende støttemateriell til bruk i undervisningen. Ved hjelp av ressursene på denne siden, kan du raskt sjekke om du har forstått stoffet, slik at du står bedre rustet til eksamen.