Om boken
Læringsorientert fysioterapi omslag Kjøp boken

ISBN:
978-82-15-02118-8

Læringsorientert fysioterapi

Britt Fadnes, Kirsti Leira, Per Brodal

I sin tredje bok presenterer forfatterne det de betegner som læringsorientert fysioterapi. Dette er en selvstendig behandlingsform, særlig rettet mot pasienter innenfor de to store diagnosegruppene muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser.

I læringsorientert fysioterapi ses kroppslig balanse og mental kontroll i en sammenheng. Meningsfulle bevegelser/øvelser kan hjelpe pasientene til å gjenvinne mestringen av eget liv. Læringsorientert fysioterapi er ingen «quick fix»-behandling, men veiledning i en læringsprosess som skal bli selvdreven og vare livet ut.

Nettressurser for studenter og praktikere

topp-banner

På disse sidene finner du relevante videoer til boken, samt forelesningene til Per Brodal om det teoretiske grunnlaget for læringsorientert fysioterapi. 

Adgangskoden til nettressursene finner du i bokens forord.