Om boken
Kostnads og intektsanalyse omslag Kjøp boken

ISBN:
978-82-15-02526-1

Kostnads- og inntektsanalyse

Knut Boye, Terje Heskestad, Eirik Holm

10. utgave av denne klassiske innføringsboken i økonomistyring som dekker store deler av det bedriftsøkonomiske fagfeltet.

Forfatterne legger vekt på å gjøre leseren fortrolig med bedriftsøkonomiske resonnementer, og samtidig sette leseren i stand til å anvende teorien på praktiske problemstillinger fra ulike bransjer. Boken inneholder et rikt spekter av konkrete eksempler fra tjenesteytende virksomheter, så vel som varehandel- og produksjonsvirksomheter.

Logg inn her

Foreleser: Glemt passord

Nettressurser for Kostnads- og inntektsanalyse

Her finner du som er foreleser stoff i tilknytning til Kostnads- og inntektsanalyse.