Om boken
Kostnads- og inntektsanalyse Kjøp boken

ISBN:
978-82-15-01904-8

Kostnads- og inntektsanalyse 9 utg.

Knut Boye, Terje Heskestad, Eirik Holm

Niende utgave av denne klassiske innføringsboken i bedriftsøkonomi.

Gjennom lesning av boken øves leseren opp i økonomiske resonnementer, blir fortrolig med det bedriftsøkonomiske begrepsapparatet og blir kjent med de viktigste analysemetoder og teknikker.

Logg inn her

Foreleser: Glemt passord

Velkommen til bokas nettsider

Her finner du stoff i tilknytning til Kostnads- og inntektsanalyse (Knut Boye, Terje Heskestad og Eirik Holm, Universitetsforlaget, 2011).

Oppgavesamling

Det hører egen oppgavesamling til boken Kostnads- og inntektsanalyse 9.utg.

Les mer her >>

Fra boken

Les bokens innholdsfortegnelse

Gå til innholdsfortegnelse