Om boken
Norsk helserett Kjøp boken

ISBN:
978-82-15-01630-6

Norsk helserett

Lasse A. Warberg

Helseretten har utviklet seg til en omfattende og komplisert juridisk disiplin. Den berører nær sagt alle sider ved menneskelivet, fra fødsel til død. Det er neppe noe rettsområde som er så tett på menneskenes tilværelse, så nær livets drama og gleder. Helseretten har tette bånd til forvaltningsrett, strafferett og sosialrett. Boka viser helserettens mangfold og betydning, og drøfter mange vanskelige juridiske og etiske spørsmål.

Norsk helserett

På disse nettsidene finner du viktige oppdateringer og korreksjoner til boken. Siden inneholder lov- og forskriftsendringer, samt ny praksis.

Gå til oppdateringene

Innholdsfortegnelse

Bokens innholdsfortegnelse finner du her.