Om boken
Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse Kjøp boken

ISBN:
978-82-15-01294-0

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, 6. Utg.

Kjell Gunnar Hoff

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse er skrevet spesielt for det første kurset i bedriftsøkonomisk analyse i det økonomisk-administrative studiet.

Gjennom utstrakt bruk av eksempler og case fra privat og offentlig sektor trekkes det paralleller til den praktiske anvendelsen av begreper og analyseteknikker. Dette bidrar til å gjøre boken svært leservennlig, levende og praktisk rettet. Blant temaer som omhandles i boken finner vi bedriften og dens omgivelser, økonomisfunksjonens rolle, kostnader og kostnadsforløp, inntekstdannelse, produktkalkulasjon, driftsregnskap, krv-analyse, produktvalg og invensteringsteori.

  • Student: Kontakt foreleser for passord.
  • Foreleser: Logg inn eller registrer deg!

Logg inn her

Foreleser: Glemt passord

Fra boken

Les bokas innholdsfortegnelse

Gå til Last ned innholdsfortegnelse