Om boken
Effektivitet, fordeling og økonomisk politikk Kjøp boken

ISBN:
978-82-15-02358-8

Effektivitet, fordeling og økonomisk politikk

Jon Vislie, Vidar Christiansen, Katinka Holtsmark, Steinar Strøm

Skattepolitikk, knapphet på offentlige goder og private eller offentlige leverandører av tjenester. Alt dette er saker som står på politikernes agenda hver eneste dag, og som engasjerer mange.

Hvordan bør knappe ressurser forvaltes i en blandingsøkonomi som den norske? I denne boken fremstilles sentrale tema som allokeringsproblemer, optimalitetskriterier og samfunnsøkonomisk effektivitet. Denne reviderte utgaven byr på flere praktiske eksempler, i tillegg til et nytt kapittel om prosjektanalyse.

Boken er rettet mot bachelorstudenter i samfunnsøkonomi og er også godt egnet for bachelorstudenter innen bedriftsøkonomi.

Her finner du tilleggsressurser til boken.